Правила за използване на платформата за споделяне и шопинг Boutiqsociall

Общи условия

Следните Правила за използване на сайта Boutiqsociall.com (по-надолу САЙТЪТ) уреждат отношенията между Сайта и потребителите, разглеждащи или използващи този сайт, както и отношенията между Сайта и бутиците, чиито стоки се излагат за продажба и промотиране в платформата (по-надолу БУТИЦИТЕ). При използване или разглеждане на платформата потребителите автоматично декларират съгласието си с настоящите Общи правила:

ЛИЧНИ ДАННИ

Цялата ви потребителска информация и лични данни, всички материали, съобщения или друга информация получена посредством този сайт, която не е публична, ще се счита за поверителна.

РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА

Със създаването на свой профил в Сайта вие сте съгласни, че ние можем автоматично да започнем да ви изпращаме електронни писма с цел да ви информираме за промени или допълнения в нашия магазин, като по всяко време можете да се откажете от своя автоматичен абонамент или да го промените.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва настоящите Общи правила, да уважава и зачита Авторските права на Сайта и изложените БУТИЦИ.
2.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не публикува коментари, мнения или снимки с обидно съдържание или съдържание в противоречие с нормите и забраните според българското законодателство. При неспазване на това задължение САЙТЪТ без предупреждение ще изтрие регистрацията на нарушителя в платформата и съответното забранено или обидно съдържание и ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще загуби правото, както над съответната регистрация, така и право да се регистрира отново от същия компютър. На ПОТРЕБИТЕЛЯ може да бъде повдигната и наказателна отговорност, в указаните от закона случаи.
3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни. В случай на недоставена стока поради неверни или неточни данни САЙТЪТ не дължи никакви обезщетения и компенсации и има право да прекрати договора. 4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма преди завършване на поръчката си.
– да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки с цел опазване на своята парола;
– да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска от Сайта помощ и съдействие при пазаруване към изложените БУТИЦИ.
2.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи информация при участие в Обща поръчка за етапа на обработване и доставка.
3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има пълен достъп и възможност за корекция в режим онлайн на личните си данни и адрес на доставка;
4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да публикува своето мнение и снимки на закупени стоки, стига това да не е с обидно или незаконно съдържание и да бъде обективно и полезно за всички останали потребители, като се води от принципа на добросъвестност и взаимна помощ между участниците в платформата.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА

САЙТЪТ не е магазин и не притежава стоките, изложени в платформата, както и не е отговорен за дефекти или неизправности, както и за незаконно други предлагани артикули, случайно попаднали сред продуктите на всеки БУТИК. САЙТЪТ е задължен да предостави следната информация за стоките на изложените БУТИЦИ:
– описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
– продажната цена без ДДС, както и отделна тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките;
– информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на Общите поръчки;
– условията, при които стоката може да бъде върната към съответния БУТИК, включително и упоменатите от БУТИЦИТЕ изключения, както и цените за доставки от БУТИЦИТЕ при индивидуални самостоятелни поръчки отстрана на ПОТРЕБИТЕЛЯ, които не са отправени към САЙТА;
При изпълнението на Общи поръчки на потребители през платформата САЙТЪТ се задължава:
-да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ фактическата власт на закупената стока в разумен срок след получаването от страна на БУТИКА;
-да достави в срок заявената за покупка стока; Този срок може да варира между 2-6 дни в зависимост от бързината на Куриерската фирма и наличието на непредвиденни задържания и забавяне на Митницата.
-да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения и за стоката, докато е в негово владение, както и за разделянето на Поръчката и преопаковането й преди изпращане с българска Куриерска фирма.

САЙТЪТ ИМА ПРАВО:
– да изпраща до ПОТРЕБИТЕЛЯ бюлетини с рекламни съобщения, за получаването на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е абонирал и след регистрация в Сайта;
– да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират и тази информация може да включва име, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, като САЙТЪТ ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.
– да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата й;
– не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за ненавременното обработване на поръчките, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол;
– не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем и свободен от грешки, доколкото това е извън волята му;
– не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина електронни препратки и не носи отговорност за противоправния им характер;
– не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;

УСЛОВИЯ ЗА ОБЩИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ ПЛАТФОРМАТА

I.СТЪПКИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩА ПОРЪЧКА ПРЕЗ САЙТА:

1.Определете броя и вида на желаната стока.
2. Потвърждение чрез натискане на виртуален бутон “ОБЩА ПОРЪЧКА”, обозначен срещу съответна стока. При желание да закупите стоката ВЕДНАГА и не според Условията за Общи поръчки, трябва да натиснете бутона „КУПИ ДИРЕКТНО” и да направите сами поръчката си.
3.Нова възможност да промените размера, вида и количеството на стоката.
4.Потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “Финализирай поръчката”.

5. Всички цени са в евро, без включен ДДС. Данъкът, дължим по българското законодателство за всички вносни стоки в и извън ЕС се калкулира при преминаване към поръчка.
6. Указаните цени на отделните стоки са цените на БУТИЦИТЕ за съответния брой без надценка. При включване в ОБЩА ПОРЪЧКА към един БУТИК вие не заплащате цената за международна доставка и тя Е БЕЗПЛАТНА. Но вие трябва да заплатите разходите за доставка в България. Цената на последната варира според тарифата на куриерската фирма, с която Сайтът работи към момента и вие ще я видите преди поръчка в своята Количка. Доставката от чужбина се извършва с куриер, избран от БУТИКА, чиято стока сте избрали и е уточнена на страницата на продукта.

7. Разплащанията стават чрез защитения разплащателен панел на Paypal. Необходимо е ПОТРЕБИТЕЛЯТ да има собствена сметка в Paypal, която може да бъде в българска или чуждестранна валута. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, пощенските, куриерските или транспортните разходи, дължимото ДДС и такса за разплащане с Paypal (3,4 %).

8. ОБЩА ПОРЪЧКА се реализира, ако е събрана необходимата сума за това в указания срок от 10 дни. Сумата за поръчки към различните БУТИЦИ е различна и е изрично упомената в Сайта. Виж Общи поръчки.
9. В противен случай, когато не са изпълнени едновременно и двете посочени условия, ОБЩА ПОРЪЧКА се анулира и заплатената от потребителя сума му се връща по сметка в рамките на 24 часа.

10. При съгласие за ОБЩА ПОРЪЧКА към БУТИК, ПОТРЕБИТЕЛЯТ упълномощава САЙТА да закупи желаните и заплатени стоки от негово име и за негова сметка, веднага щом се събере необходимата сума за това, но не по-късно от 10 дни след поръчването им.

11. САЙТЪТ се задължава да уведоми потребителите на посочения и-мейл за контакт за последователното настъпване следните събития: за успеха и заявяването на поръчката, за нейното изпращане от БУТИКА към България, за нейното освобождаване от митници , за препакетирането и изпращането й с български куриер, пощи или друг доставчик.
12. САЙТЪТ е във временно владение на стоката и предава всички права по нея на потребителя, чиято поръчка изпълнява.
13. САЙТЪТ не носи отговорност за щети по стоките или за загубени стоки, които са в следствие на превозването на стоката и уведомява своевременно потребителя за подобни случаи, за да има възможност да вземе мерки.
14. САЙТЪТ не носи отговорност за погрешно представен адрес на доставка от потребителя. При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или третото лице – представител на ПОТРЕБИТЕЛЯТ подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, САЙТЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената стока.
15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

ПАРИЧНИ РАЗПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ ПЛАТФОРМАТА

Всички разплащания се правят през разплащателната система на Paypal с дебитна карта VISA, VISA ELECTRON или MAESTRO, или кредитна карта. САЙТЪТ не носи отговорност за забавяния при поръчките, причинени от Paypal. При всички разплащания клиентът дължи таксата , начислявана от Paypal.
Процес на разплащане:
1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ прави поръчка в платформата на Бутик Соушъл;
2. След приключване на поръчката ПОТРЕБИТЕЛЯТ формира искане за плащане;
3. Boutiqsociall пренасочва клиента към защитения PayPal панел за извършване на плащането.
4. След успешен вход на клиента в PayPal с потребителско име и парола, заявката за плащане се регистрира в PayPal като “очакващо плащане” на съответния ПОТРЕБИТЕЛ към Boutiqsociall. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не успее да влезе успешно в PayPal, „заявката за плащане” не се записва в PayPal.
5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да отложи плащането за по-късен етап, докато разбере причините за отказ на плащането от неговата банкова институция.
7. При получаване на известие от PayPal за реализирано плащане, Boutiqsociall ще одобри заявката на ПОТРЕБИТЕЛЯ за включване в ОБЩА ПОРЪЧКА.

САЙТЪТ се задължава да върне на ПОТРЕБИТЕЛЯ сумата за изплатена поръчка в следните случаи:
 ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да върне стоката и връщането е одобрено от съответния БУТИК, съгласно неговите допълнителни и специфични условия.
 В рамките на НЕ повече от 10 дни от поръчката не е събрана необходимата сума за реализиране на ОБЩА ПОРЪЧКА.

ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ

САЙТЪТ не носи никаква отговорност за вреди, възникнали от посещението и разглеждането на сайтa.
В това число САЙТЪТ не носи отговорност за:
– прекъсване или влошаване на качеството на услугата в случаите, когато тези обстоятелства не се дължат на негово виновно поведение, както и при настъпване на събития от непреодолима сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон;
– претенции на трети лица срещу БУТИЦИТЕ във връзка или по повод ползваните услуги;
– вида и качеството на предлаганите от БУТИЦИТЕ стоки, както и за виновно поведение от тяхна страна;
– недобросъвестни действия, целящи измама, ивършвани от ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или потребители ползващи предоставените услуги;
– некоректно въведени цени и описания на продукти и услуги, предлагани от ПОТРЕБИТЕЛЯ ползващ предоставената му онлайн площ;
– и не може да гарантира истинността на предлаганите от ПОТРЕБИТЕЛЯТ продукти и услуги, както и не може да гарантира коректността на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
– гаранциите и гаранционните срокове на продуктите, предлагани от ПОТРЕБИТЕЛЯТ.
АВТОРСКИ ПРАВА
САЙТЪТ ви правото да разглеждате всички публикувани материали, при условие че спазвате всички авторски права и задължения. Материалите в този сайт са под закрила на закона за Авторското право и се забранява тяхното копиране и публично разпространяване с търговска цел. Всяка непозволена употреба на материали от сайта може да бъде счетена за нарушаване на правата ни.
САЙТЪТ използва материали и продукти, разпространявани от търговци с тяхно изрично разрешение за взаимно уговорени цели и при изрични упоменатите с договор условия. САЙТЪТ не носи отговорност при неправомерното им разпространяване от трети лица и потребители.
САЙТЪТ съдържа информация единствено за лично ползване без да дава право да се копират снимки на дрехи.
Всички мнения и идеи, предложени в платформата остават собственост на САЙТА и не се дължат каквито и да било компенсации на потребителите за оставените от тях публикации (коментари, мнения, идеи) в САЙТА.

Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското гражданско и търговско законодателство.
Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани. При промяна на настоящите Общи условия САЙТЪТ се задължава да ги публикува на страницата си в Интернет.

За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочения E-mail за контакти в сайта!
Последни промени: Юли 2014 година.